Polityka przetwarzania danych osobowch

W związku z obowiązkiem informacyjnym, wynikającym z treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pret-a-Porter PR, ul. Leopolda Staffa 91, 01-884 Warszawa, rodo@pretaporter-pr.com

Państwa dane osobowe pozostają w dyspozycji Administratora i będą przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do serwisu prasowego agencji i marek reprezentowanych przez agencje oraz dla własncyh celów marketingowych Administratora, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania założeń komunikacyjnych Administratora. Państwa dane będą przekazywane podmiotom zewnętrznym współpracujących z Administratoem wyłącznie w zakresie koniecznym i niezbędnym dla prawidłowej realizacji założeń komunikacyjnych.

Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwo zgody na przetwarzanie danych. Zgodę na przetrwarzanie danych można w każdej chwili wycofać wysyłając wiadomość e-mail na adres  rodo@pretaporter-pr.com. Państwo mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w związku z przetwarzaniem danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.